Menu Zamknij

Wznowienie pracy Bibliotek w Gminie Pobiedziska

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU PRACY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY POBIEDZISKA IM. ŁUKASZA OPALIŃSKIEGO

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, Biblioteka wznawia działalność od 11 maja. Rekomendacje MKiDN, Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej dotyczące pracy instytucji kultury wprowadzają zasady, według których będzie funkcjonowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego w okresie ograniczeń, wynikających z pandemii Covid19.

 Informujemy, iż ograniczamy ilość otwartych bibliotek do dwóch oraz zmniejszeniu ulega czas ich otwarcia.  Pozostałe placówki tj. Oddział dla dzieci i Filie biblioteczne w Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach będą udostępniały księgozbiór według niżej podanych zasad.

Informujemy, od 11 maja 2020 roku będą otwarte:

Biblioteka w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21:

Poniedziałek –  10.00 – 15.00

Wtorek          –  13.00 – 18.00

Środa             –  10.00 – 15.00

Czwartek       –  13.00 – 18.00

Piątek             –  10.00 – 15.00

Biblioteka  w Biskupicach, ul. Dworcowa 3:

Poniedziałek –  10.00 – 14.00

Wtorek          –  13.00 – 17.00

Środa             –  10.00 – 14.00

Czwartek       –  13.00 – 17.00

Piątek             –  10.00 – 14.00

Pozostałe Biblioteki będą zamknięte, możliwa jest realizacja wypożyczeń z placówek niedostępnych bezpośrednio dla czytelników:

Oddział dla dzieciwypożyczenia tylko na zamówienie, odbiór wypożyczonych książek dla dzieci będzie do zrealizowania w Bibliotece w Pobiedziskach, Kostrzyńska 21 w dniu następnym po dokonaniu zamówienia.

Filie w Pobiedziskach-Letnisku oraz w Pomarzanowicach – wypożyczenia na zamówienie, o terminie tej możliwości powiadomimy po zakończeniu remontów!

Zasady funkcjonowania Bibliotek w Mieście i Gminie Pobiedziska
w okresie ograniczeń wynikających z przepisów zabezpieczenia sanitarnego dotyczącego pandemii wirusa Covid19.


1.Zasady zwrotu wypożyczonych książek:

– czytelnik przynosi książki do zwrotu i umieszcza je w przygotowanych pojemnikach

– oddane książki przez 5 dni będą poddane  kwarantannie.

– po 5 dniach zostaną odpisane z konta Czytelnika i włączone do księgozbioru

 Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane do dn.  30.06.2020r.

2. Zasady wypożyczenia książek:

– w związku z brakiem wolnego dostępu do książek, zalecamy  wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć.

Zamówienia można realizować w poniższy sposób:

Biblioteka w Pobiedziskach – telefonicznie: 61 8177 146, e-mailem: zamowienia@bppob.pl

Biblioteka w Biskupicach –  telefonicznie: 61 8155 005 e-mailem: biskupice@bppob.pl

Oddział dla dzieci (UWAGA – ODBIÓR W BIBLIOTECE PRZY UL KOSTRZYŃSKIEJ 21) – telefonicznie: 61 8177 210 e-mailem: dzieci@bppob.pl

Filie w Pobiedziskach Letnisku i Pomarzanowicach – do zakończenia prac remontowych nie będzie możliwości wypożyczania książek z tych placówek

Ponadto można zarezerwować książki – korzystając z katalogu on-line : https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/start/#/

– przygotować i przynieść listę książek, zapisaną na kartce do Biblioteki w Pobiedziskach lub w Biskupicach

UWAGA:

Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa, ust i założyć rękawiczki oraz wypełnienia krótkiego oświadczenia o braku objawów zarażenia Covid 19, nieprzebywaniu na kwarantannie oraz podanie aktualnych danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu).

            ZAMÓWIONE KSIĄŻKI (JEŚLI TYLKO BĘDĄ DOSTĘPNE)

BĘDĄ GOTOWE DO ODBIORU W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM

 
3. Stanowisko obsługi Czytelnika zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem, dodatkowo zamontowaliśmy oddzielające ekrany.


4. Bibliotekarze obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej


5. Nie ma możliwości skorzystania z książek i czasopism oraz komputerów i ksero znajdujących się w czytelni!

6. Zawieszona pozostaje działalność kulturalna i środowiskowa prowadzona „na żywo” w Bibliotekach Miasta i Gminy Pobiedziska. Działalność kulturalno-edukacyjna będzie dalej prowadzona   wirtualnie na www.bppob.pl na facebooku na fp: Biblioteka w Pobiedziskach, Klub Rękodzieła przy Bibliotece w Pobiedziskach oraz na fp konkursu fotograficznego

Zapraszamy do wypożyczeń. Zapewniamy, że będziemy zachowywali zasady bezpieczeństwa sanitarnego i dochowamy staranności w zachowaniu koniecznych procedur. Prosimy o wyrozumiałość, dla nas wszystkich to trudny czas. Cieszymy się, że mimo okrojonej formy będziemy mogli służyć Państwu  w udostępnianiu księgozbioru.

Skip to content