Menu Zamknij

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Kto może się zapisać do Biblioteki i jak to zrobić?

Czytelnikiem korzystającym z Biblioteki może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

 • zapozna się z regulaminem dla czytelników,
 • okaże dowód osobisty, lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej,
  (Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu)
 • wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
  (za osoby niepełnoletnie poręcza jedno z rodziców bądź opiekun prawny),
 • odbierze plastikową Kartę Czytelnika. Koszt Karty to 3 zł. Dzieci i młodzież ucząca się są zwolnieni z opłaty.

Czy książkę udostępnianą w czytelni można wypożyczyć do domu?

Książek udostępnianych w czytelni nie można wypożyczać do domu. Istnieje wyłącznie możliwość skorzystania z nich na miejscu.


Czy koleżanka/kolega może wypożyczyć książkę na moje konto, mając moją Kartę Czytelnika?

Karty Czytelnika nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu.


Nie mogę oddać książek w wyznaczonym terminie, co zrobić?

Można poprosić kogoś o zwrot (rodzina, znajomi) lub skontaktować się telefonicznie lub mailem z Biblioteką w sprawie przedłużenia terminu wypożyczenia. (Uwaga! Jeżeli książka została zarezerwowana przez innego czytelnika przedłużenie nie jest możliwe).


Jak można zarezerwować książkę z Biblioteki?

 • Na miejscu w Bibliotece Głównej, Oddziale dla dzieci i młodzieży lub którejś z filii bibliotecznej,
 • poprzez Internet po zalogowaniu się do konta czytelnika,
 • telefonicznie lub drogą mailową, kontaktując się z Biblioteką Główną, Oddziałem dla dzieci lub jej filiami

Czy za nieoddanie książki w terminie zapłacę karę?

Za każdy dzień zwłoki naliczana jest opłata w wysokości 10 gr.

Skip to content