Menu Zamknij

ZBIORY REGIONALNE

W szczególnie dbały sposób gromadzimy literaturę dotyczącą historii naszej gminy i historii Wielkopolski.

 • Doll R., 100 lat Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, Poznań, 2006
 • Frankiewicz B., Dzieje Pobiedzisk na przestrzeni wieków, Pobiedziska, 2007
 • Frankiewicz B., Legendy i obrazy z przeszłości Ziemi Pobiedziskiej, Pobiedziska, 2003
 • Frankiewicz B., Rys historyczny szkolnictwa w Pobiedziskach, Pobiedziska ,1994
 • Frankiewicz B., Zarys kościołów katolickich dekanatu pobiedziskiego, Pobiedziska, 2001
 • Frankiewicz B., Z dziejów bibliotek w mieście i gminie Pobiedziska, Pobiedziska,1998
 • Frankiewicz B., Z dziejów Ziemi Pobiedziskiej, Pobiedziska, 1988
 • Górski K., Pobiedziska, Gniezno, Poznań : impresje z dalszej i bliższej przeszłości, Pobiedziska, 2018
 • Historia wysiedleń mieszkańców Pobiedzisk i powiatu Poznań-Wschód do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1940, red. Blumczyńska M., Górski K., Pobiedziska, 2019
 • Krygier K., Pobieda: opowieść o założeniu Pobiedzisk przez Kazimierza Odnowiciela, Pobiedziska, 2007
 • Krygier K., Z dziadkiem przez Pobiedziska, Pobiedziska, 2016
 • Krygier S., Pani Pobiedzisk: dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej w królewskim mieście Pobiedziska, Pobiedziska, 2004
 • Krygier S., Krucjata Wolności: szkic o walce o wolność niezłomnych synów Ziemi Pobiedziskiej w latach 1951-1954, Pobiedziska, 2018
 • Lewartowski J., Pobiedziska i okolice, Poznań, 1979
 • Napierała-Kowalczykowska A., Szukając śladów błogosławionych stóp: ksiądz biskup Michał Kozal w Pobiedziskach, Gniezno, 2008
 • Panowicz T., Pamiętajmy o naszych bohaterach! : powstanie wielkopolskie 1918-1919 – Pobiedziska, Gniezno 2009
 • Podróż do Polskiej Wsi [pod red.] Dawne, 2001
 • Sobański Wł. ks., Węglewo: dawna wieś królewska 1266-1991, Węglewo, 2007
 • Strzyżewski Cz., Frankiewicz B., Połeć G., Wieś Kocanowo, Pobiedziska, 1992
 • Szlak Piastowski: śladami innych narodowości, pod red. J.Nitki, Gniezno, 2004
 • Zarys historii harcerstwa w Pobiedziskach 1918-1997, ZHP Ośrodek Pobiedziska, 1997
 • Zeszyty Pobiedziskie: czasopismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk Nr 1, 2001
 • Katechizm rzymsko-katolicki, Poznań, 1901
 • Kostrzewski J., Kultura prapolska, Poznań, 1949
 • Mickiewicz A., Liryki, Warszawa, 1909

Do zadań Biblioteki należy również gromadzenie dokumentów życia społecznego. Zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o przekazywanie do bibliotek różnych materiałów o charakterze informacyjnym, propagandowym, reklamowym.

Do takich materiałów szczególnych należą: pocztówki, fotografie, świadectwa szkolne, zeszyty, dyplomy, medale, dokumenty z czasów przedwojennych, z okresu wojny, z okresu stanu wojennego.

Dokumenty tego typu w domach często nie mają racji bytu, gromadzone zaś w bibliotekach, świadczyć będą o historii naszej „małej ojczyzny”.

linia-z-ksiazka

W naszych zbiorach posiadamy szczególną kolekcję związaną z „Solidarnością” zawierającą wiele dokumentów, gazet, serwisów informacyjnych, plakatów itp.

Poniżej zamieszczamy spis tych dokumentów.

WIADOMOŚCI DNIA

 • Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny RTV – ulotka
 • Strajk na uczelniach dlaczego? – ulotka
 • Elektrownia atomowa w Wielkopolsce
 • 25 Rocznica poznańskiego czerwca – 1956 – ulotka
 • Władysław Bieńkowski, Polska 1980, czyli rachunek partyjnego sumienia /odc. 11/ Przedruk z numeru 4-5 kwartalnika społeczno-politycznego “Aspekt”
 • Władysław Bieńkowski, Polska 1980, czyli rachunek partyjnego sumienia /odc. 14/ Przedruk z numeru 4-5 kwartalnika społeczno-politycznego “Aspekt”
 • 1970 Grudzień
 • LISTA A, LISTA B, LISTA C
 • Projekt ordynacji wyborczej
 • Deklaracja programowa NSZZ “Solidarność”
 • Program obchodów 25 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku
 • Solidarność ziemi konińskiej
 •  Agencja solidarności rolników Biuletyn informacyjny
 • “Sygnały” – codzienny serwis informacyjny MKZ NSZZ “Solidarność”, Opole
 • “Świadectwo”- pismo społeczne chrześcijan Bydgoszcz
 • Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego “Solidarność”
 • “Uwolnić Morawieckiego” 24.01-7.02.1988, 4.04-17.04.1988

WIADOMOŚCI DNIA

format A5:

1.04.1981, 2.04.1981, 3.04.1981, 4-6.04.1981, 7.04.1981, 8.04.1981, 14.04.1981, 15.04.1981 + wydanie zjazdowe, 28.04.1981, 29.04.1981, 1.05.1981, 6.05.1981, 7.05.1981, 8.05.1981, 11.05.1981, 12.05.1981, 13.05.1981, 15.05.1981, 18.05.1981, 19.05.1981, 20.05.1981, 21.05.1981, 22.05.1981, 25.05.1981, 26.05.1981, 28.05.1981, 29.05.1981, 30.05.1981, 1.06.1981, 2.06.1981, 3.06.1981, 5.06.1981, 8.06.1981, 9.06.1981, 11.06.1981, 12.06.1981, 15.06.1981, 16.06.1981, 17.06.1981, 18.06.1981, 23.06.1981, 24.06.1981, 28.06.1981, 2.07.1981, 4-7.07.1981, 8.07.1981, 9.07.1981, 10.07.1981, 11.07.1981, 15.07.1981 + I walne Zebranie Delegatów RW, 25.07.1981, 27.07.1981, 28.07.1981, 30.07.1981, 31.07.1981, 3.08.1981, 4.08.1981, 5.08.1981, 6.08.1981, 7.08.1981, 8.08.1981, 11.08.1981, 13, 14 i 17.08.1981

 

format A4:

12.03.1981, 27.05.1981, 7.08.1981, 7.08.1981 dodatek specjalny, 8.08.1981, 13.08.1981, 19.08.1981 wydanie specjalne, 19.08.1981, 21.08.1981, 25.08.1981, 26.08.1981, 26.08.1981, 28.08.1981, 31.08.1981, 1.09.1981, 3.09.1981, 3.09.1981 wydanie specjalne, 14.09.1981, 15.09.1981, 16.09.1981, 18.09.1981, 19.09.1981, 21.09.1981, 24.09.1981, 25.09.1981, 14.10.1981, 15.10.1981, 16.10.1981, 17.10.1981, 20.10.1981, 22.10.1981, 23.10.1981, 26.10.1981, 28.10.1981, 29.10.1981, 2.11.1981, 3.11.1981, 4.11.1981, 5.11.1981, 11.11.1981, 13.11.1981, 16.11.1981, 18.11.1981, 19.11.1981, 20.11.1981, 25.11.1981, 30.11.1981, 1.12.1981, 2.12.1981, 3.12.1981, 4.12.1981, 7.12.1981, 8.12.1981, 9.12.1981, 10.12.1981

KOMUNIKATY

 • “Biuletyn Zarządu Regionu “Wielkopolska” P-ń, nr 7, 24.11.1981
 • Komunikat Rzecznika Prasowego KKP 6.08
 • Oświadczenie o rozmowach, 8.08.1981
 • Uchwała w sprawie zaopatrzenia w żywność i podstawowe artykuły przemysłowe, 24.07.1981
 • Wiadomości dnia nr 121, Propozycje rekompensat,  Druk: ZR Wielkopolska N-222, Poznań 18.07.1981
 • Oświadczenie Zarządu Regionu Wielkopolska dotyczące kampanii propagandowej w środkach masowego przekazu, Druk: ZR Wielkopolska N-288, 18.09.1981
 • Oświadczenie NSZZ “Solidarność” ZPM H. Cegielski w sprawie uchwały Biura Politycznego KC PZPR,  Druk: ZR Wielkopolska N-284, 18.09.1981
 • Biuletyn Zarządu Regionu “Wielkopolska”, nr 4, Druk: ZR Wielkopolska N-266, 4.09.1981
 • Przemówienie Mariana Jurczyka wygłoszone w Pozznaniu na uroczystości I rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego, Druk: ZR Wielkopolska N-253
 •  Biuletyn Zarządu Regionu nr 3, Druk: ZR Wielkopolska N-248, 31.08.1981
 • Apel do Polaków zakładów pracy wybrzeża/do wszystkich członków NSZZ “Solidarność” w Wielkopolsce, Druk: ZR Wielkopolska N-335.10.1981
 • Oświadczenie Regionalnego Komitetu Strajkowego w Zielonej Górze, Druk: ZR Wielkopolska N-343, 27.10.1981
 • Uchwała nr 94/81 Komisji Krajowej  NSZZ “Solidarność”, Druk: ZR Wielkopolska N-334, 23.10.1981
 • “Solidarność” Radia i Telewizji – protest, Druk: ZR Wielkopolska N-242
 • Echa oświadczenia Biura Politycznego, 16.09.1981
 • Komunikat rzecznika prasowego Komisji Krajowej  NSZZ “Solidarność”, Gdańsk, Druk: ZR Wielkopolska N-349, 29.10.1981
 • Oświadczenie Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej o strategii Związku, ZR: Wielkopolska N-240
 • Komunikat Prezydium Komisji Krajowej o przeprowadzeniu 28.10.1981 strajku ostrzegawczego, Druk: ZR Wielkopolska N-342
 • Oświadczenie Zarządu Regionu “Wielkopolska” dotyczące wystąpienia Kazimierza Barcikowskiego, Druk: ZR Wielkopolska N-338, 26.10.1981
 • Oświadczenie Zarządu Regionu “Wielkopolska” dotyczące sytuacji w kraju, Druk: ZR Wielkopolska N-330
 • Oświadczenie rzecznika prasowego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” dotyczący uchwały plenum Komitetu centralnego PZPR, Gdańsk, Druk: ZR Wielkopolska N-324, 19.10.1981
 • Oświadczenie w sprawie protestu rolników. Oświadczenie w sprawie strajku na wyższych uczelniach, ZR: Wielkopolska N-393
 • Oświadczenie w sprawie strajku na wyższych uczelniach, ZR: Wielkopolska N-403
 • Oświadczenie w  sprawie planowanej podwyżki cen benzyny, ZR: Wielkopolska N-388, 20.11.1981
 • Oświadczenie w  sprawie dostępu do środków masowego przekazu, ZR: Wielkopolska N-390, 20.11.1981
 • Oświadczenie w  sprawie objęciem gwarancją, ZR: Wielkopolska N-417
 • Uchwała Zarządu Regionu Wielkopolska,  ZR: Wielkopolska N-410, 2.12.1981. Oświadczenie Prezydium Krajowej Komisji, ZR: Wielkopolska N-414, 3.12.1981
 • Stanowisko Prezydium Krajowej Komisji i przewodniczącego ZR NSZZ “Solidarność”, ZR: Wielkopolska N-418, 2,12.1981
 • Napadnięty agresor, tekst podpisany Maria Kolec, ZR: Wielkopolska N-231 i N-232
 • Oświadczenie dziennikarzy i korektorek Wielkopolskiego Wydawnictwa Prasowego, 19.08.1981
 • Odpowiedź na wystąpienie telewizyjne I-go sekretarza KW PZPR w Poznaniu, ZR: Wielkopolska N-420
 • Wiadomości dnia – ZOMO w akcji, ZR: Wielkopolska N-409. Informacje uzupełniające
 • Protest “Solidarności” Radia i Telewizji, ZR: Wielkopolska N-242
 • Uchwała I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Wielkopolska, ZR: Wielkopolska N-294, 21.09.1981
 • Oświadczenie Rzecznika Prasowego Komisji Krajowej  NSZZ “Solidarność”, ZR: Wielkopolska N-317, Gdańsk, 13.10.1981
 • Strajk w Wyższej Szkole Pożarnictwa w Warszawie, 1.12.1981
 • Oświadczenie Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej strategii Związku, ZR: Wielkopolska N-240
 • Apel do członków związku i całego społeczeństwa, ZR: Wielkopolska N-218 i N-219
 • Sprawozdanie z rozmów Prezydium KKP z rządem, ZR: Wielkopolska N-209
 • Komunikat po spotkaniu związkowców z przedstawicielami rządu,ZR: Wielkopolska N-460, 21.05.1981
 • Lato 1980, Kalendarium (7 stron)
 • 72/81 Uchwałą KK Porozumiewawczej w sprawie projektu ustawy o związkach zawodowych, 72-81 Uchwała KK Porozumiewawczej w sprawie akcji MKR Ziemia Radomska w obronie niezależności wydawnictw  związkowych, ZR: Wielkopolska N-200,  24.07.1981
 • Uwagi prokuratora generalnego o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej, 10.1981 (7 stron)
 • Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym, projekt roboczy przygotowany przez sieć wiodących zakładów pracy (9 stron)
 • Stanowisko Prezydium MKZ NSZZ “Solidarność” w Gdańsku w sprawie wydarzeń w Bydgoszczy, 21.03.1981
 • NO PASARANT, przedruk z “Solidarności Ziemi Puławskiej” nr 34/1901, przedruk z  “Wiadomości dnia”  Poznań , “Kto robi … sztuczny głód”.
  NO PASARAN “Jak chronić młodzież przed gruźlicą, która znowu daje o sobie znać???”, przedruk z “Solidarności Jeleniogórskiej” nr 13/81, MKZ: Wielkopolska N-173
 • Założenia do regulaminu działania NSZZ “Solidarność”, ZR: Wielkopolska N-153
 • “Indolencja katowickiej MO, czy też…?”, ZR: Wielkopolska N-159, 20.05.1981
 • Przemówienie Ojca Świętego Jan Pawła II na pogrzebie J. Em. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ZR: Wielkopolska N-163, 20.05.1981 (3 strony)
 • Serwis informacyjny Mazowsze, wydanie specjalne “Sukces warszawskich kierowców”, ZR: Wielkopolska N-208, 5.08.1981
 • Oświadczenie o rozmowach Biura Informacji BIPS z siedzibą w Gdańsku, 8.08.1981
 • Komunikat MKS Regionu Wielkopolska, MKZ: Wielkopolska N-101, 24.03.1981
 • Nadzwyczajne posiedzenie KK Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”, Bydgoszcz, MKZ: Wielkopolska N-102, 23-24.03.1981
 • Instrukcja strajkowa Regionu Wielkopolska, MKZ: Wielkopolska N-103, 25.03.1981 (2 strony)
 • Informacja o głodówce w Katowicach, 8.06.1981.
  Komunikat o stanie zdrowia głodujących, Poznań, 9.06.1981
 • Wielkopolski Komitet Obrony Więzionych za przekonania, Katowice, 12.06.1981
 • Uchwałą w sprawie zakresu funkcji członków Prezydium MKZ i sposobów ich wypełniania,  MKZ: Wielkopolska N-, 9.02.1981
 • Uchwały IV Zjazdu delegatów  NSZZ “Solidarność” Regionu Wielkopolska, Poznań,  MKZ: Wielkopolska N-34, 19.01.1981
 • Rezolucja w sprawie wypadków w Bydgoszczy, 23.03.1981
 • 75/81 Uchwała KKP  NSZZ “Solidarność” w sprawie zadań płacowych i kart branżowych poszczególnych branż, 26.07.1981
 • Uchwała ZR Wielkopolska o przyłączeniu się do protestów, 5.08.1981
 • Stanowisko Prezydium KKP w sprawie uchwały Rady Ministrów dot.: realizacji założeń Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego na 1981 r. w zakresie zatrudnienia
 • 70/81  Uchwała KKP  NSZZ “Solidarność” w sprawie projektu ustawy o cenzurze, 24.07.1981
 • Informacja KZ NSZZ “Solidarność” o planowanym kursie dotyczącym organizacji i kierowania pracy związkowej, 10.06.1981 (3 strony)

Tygodnik “Solidarność” 1981

3.04.1981, 10.04.1981, 24.04.1981, 1.05.1981, 8.05.1981, 15.05.1981, 22.05.1981, 29.05.1981, 5.06.1981, 12.06.1981, 19.06.1981, 26.06.1981, 3.07.1981, 10.07.1981, 17.07.1981, 24.07.1981, 31.07.1981, 7.08.1981, 14.08.1981, 21.08.1981, 28.08.1981, 4.09.1981, 11.09.1981, 18.09.1981, 25.09.1981, 2.10.1981, 9.10.1981, 16.10.1981, 23.10.1981, 30.10.1981, 6.11.1981, 27.11.1981, 11.12.1981, 2.06.1989, 9.06.1989, 16.06.1989, 23.06.1989

Gazeta Wyborcza 1989

8.05.1989, 15.05.1989, 16.05.1989, 18.05.1989, 23.05.1989, 24-25.05.1989, 26-28.05.1989, 30.05.1989, 31.05.1989, 1.06.1989, 2.06.1989, 3-5.06.1989, 6.06.1989, 9.06.1989

 • Solidarność Gorzowska, 9.02.1981
 • Solidarność Dolnośląska, 5.11.1980
 • Solidarność Pilska, 5.02.1981
 • Prawda biuletyn NSZZ “Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego, 30.08.1981
 • Głos Wolny, informator wyborczy komitetu obywatelskiego w Poznaniu, 28.05.1989
 • KOS “Solidarność”, 20.031988
 • Robotnik, Solidarność z Gdańskiem, 1.04.1984
 • Robotnik, 20.03.1981
 • Jedność, Tygodnik NSZZ “Solidarność”  Pomorza Zachodniego, 17.01.1981
 • Jedność, Tygodnik NSZZ “Solidarność”  Pomorza Zachodniego, 3.11.1981
 • Wybory ‘89, ustawy z 7.04.1989

Obserwator Wielkopolski

6.09.1981, 7.09.1981, 8.09.1981, 9.09.1981, 17.09.1981, 24.09.1981, 27.09.1981, 28.09.1981, 29.09.1981, 30.09.1981, 1.10.1981, 2.10.1981, 3.10.1981, 5.10.1981, 6.10.1981, 7.10.1981, 8.10.1981, 9.10.1981, 21.10.1981, 28.10.1981, 4.11.1981, 11.11.1981, 18.11.1981, 25.11.1981, 2.12.1981

Magazyn pism związkowych i zakładowych “AS Solidarność”

28.10.1981, 4.11.1981, 11.11.1981, 25.11.1981, 9.12.1981

“Solidarność” Wielkopolski

3.12.1980, 23.12.1980, 18.01.1981, 16.02.1981, 10.04.1981, 15.08.1981, 20.09.1981, 10.11.1981

Serwis informacyjny komisji zakładowej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

22.01.1981, 23.03.1981, 29.03.1981, 2.04.1981, 9.04.1981, 13.04.1981, 23.04.1981, 28.04.1981, 12.05.1981, 14.05.1981, 22.05.1981, 28.05.1981, 5.06.1981, 17.06.1981, , 23.06.1981, 3.07.1981, 6.07.1981, 9.07.1981, 1.08.1981, 7.08.1981, 14.08.1981, 19.08.1981, 24.08.1981, 1.09.1981, 5.09.1981, 7.09.1981, 9.09.1981, 18.09.1981, 25.09.1981, 28.09.1981, 30.09.1981, 5.10.1981, 7.10.1981, 9.10.1981. 12.10.1981, 14.10.1981, 28.10.1981, 31.10.1981, 6.11.1981, 12.11.1981, 19.11.1981, 24.11.1981, 29.11.1981, 3.12.1981, 5.12.1981

Dodatek specjalny do Serwisu Informacyjnego “Solidarność”

9.01.1981, 16.03.1981, 6.04.1981, 16.04.1981, 23.04.1981, 28.04.1981, Czerwiec 1981, Praha 1968, 31.08.1981, 20.10.1981, 23.10.1981, 11.11.1981

Express Poznański z 29.06.1956

PLAKATY

Julian Kornhauser, wiersze, wkładka –  Solidarność Wielkopolski 9/81

“Prowokacja!”, plakat dotyczący zdarzeń w Bydgoszczy, 19.03

“Wielkopolska dekada trzeźwości”, plakat, (2 szt.), 18-28.04

“Mordercy 1956, 1970 za kraty. Bracia Kowalczykowie na wolność”, plakat

“Strajk powszechny-ostrzegawczy”, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Solidarność”, plakat

“Polska szkoła kwadratura koła”, plakat

“Teatr Polski. Scena absurdu”, plakat

“Sprawa LOT’u”, plakat

“Bez zaniechania represji…”, plakat, Wielkopolski komitet obrony więzionych za przekonania

“Dlaczego strajkujemy?, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Histeria PZPR to bezsilność argumentów”, plakat, Solidarność

“Partyjny monopol na informację w RTV to bezprawie”, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Konstytucja PRL daje nam bezwarunkowe prawo do dostępu do radia i TV”, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Zejdziemy z murów gdy wejdziemy na anteny RTV”, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Zejdziemy z murów gdy wejdziemy na anteny radia i telewizji”, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“O wolność słowa. O wolność wyrażania poglądów”, plakat, Wielkopolski komitet obrony więzionych za przekonania

“1956 – rewizjoniści, 1968 – syjoniści…”, plakat, Solidarność

“Trzecia tura walnego zebrania delegatów”, plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Cicho wszędzie, głucho wszędzie, zara będzie…”, plakat

 

“Linda Winsh… oczekuje na proces w Pradze…”, plakat, Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechnika Poznańska,  dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Polska 81’ Więźniowie polityczni…”, plakat, Wielkopolski komitet obrony więzionych za przekonania

“17 września 1939 linia Ribbentrop-Mołotow…” plakat, Solidarność, ZR Wielkopolska, Poznań

“Do  mieszkańców Miasta Poznania…”, plakat, NSZZ “Solidarność”, Koło Kombatantów Zarząd Regionu

“Trzy pokolenia na uroczystość Królowej Polski, Poznań 1938 r. Historia dopisała temu obrazowi 43 lata…”, Wiadomości Dnia nr 50, 3.05.1981 (na odwrocie kopia obrazu)

“Proletariusz wszystkich krajów wybaczcie mi!!!, K. Marks”, plakat

“dtv – DDT” , plakat, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

“Żywność jest sprawą polityczną i ten kto ją kontroluje – posiada władzę”, plakat, MKZ Poznań, dział informacji

“Efekty Zjazdu PZPR”, plakat, “Solidarność”, wydawnictwo MKZ, region Wielkopolska, dział informacji

“Ty… nie zrywaj tego i tak nalepimy nowe”, plakat, KS NZS P.P.

“3 MAJ 1791, 3 MAJ 1981”, plakat

“Apel do mieszkańców Miasta Poznania…”, 31.08.1981, plakat,  ZR Wielkopolska

“Rocznica Polskiego Sierpnia ‘80”, plakat, ZR Wielkopolska

“Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego…”, plakat

“Jaka reforma?”, plakat,  “Solidarność”

“15.8.1920 CUD NAD WISŁĄ!”, plakat

“Biblioteka Wolnych Wydawnictw”, plakat, 7.08.1981, UAM Poznań

“11 listopada. Święto Niepodległości”, plakat, 1987, dział wydawnictw ZR Wielkopolska

Gazety, ulotki 1989

 • “Głos wolny” informator wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, 6 maja – 30 czerwca 1989 r. 4 czerwca 2009
 • “Solidarność “ Wielkopolska, Zarząd RW NSZZ “Solidarność”, 14.11.2005
 • Komunikat duszpasterstwa ludzi pracy dotyczący spotkania w kościele Świętego Ducha w Pobiedziskach, 9.09…
 • “Polskie dzieci”, “Dziś Ty do mnie przyjść nie możesz” – teksty
 • “Do sosny polskiej” – tekst Jana Pawła II
 • Zaproszenie na “Urodziny wolności”, 4.06.2009, plakat
 • “Przewodnik katolicki”, 6.11.1988
 • “Rada narodowa” – wydanie specjalne, 21.03.1987
 • “Niedziela”,  Tygodnik Katolicki- wydanie specjalne, 8-14.06.1987
 • “Ład”, Katolicki Tygodnik Społeczny, 31.05.1987
 • “Ład”, Katolicki Tygodnik Społeczny,7-14.06 1987
 • Biuletyn Wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Pobiedziskach, nr 4/89, 4.06.1989
 • Biuletyn Wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Pobiedziskach, nr 2/89, 4.06.1989
 • Biuletyn Wyborczy Komitetu Obywatelskiego w Pobiedziskach, nr 4, 10.06.1989
 • Dodatek wyborczy, “Solidarność” – Poznań, 29.05.1989
 • Ulotka wyborcza Komitetu Obywatelskiego  “Solidarność”
 • Lista poparcia Lecha Wałęsy w wyborach 25.11.1990
 • Plakat wyborczy  “Solidarność”
 • Plakat wyborczy “20 lat temu wybraliśmy wolność i demokrację”, Gazeta wyborcza
 • Instrukcja dla przewodniczących komisji wyborczych, W-wa 12.05.1989
 • Instrukcja dla mężów zaufania komisji wyborczych, W-wa 29.05.1989
 • KOMUNIKATY, informator TZR NSZZ “Solidarność”, nr 29, 26.06.1989
 • KOMUNIKATY, informator TZR NSZZ “Solidarność”, nr 3.10.1989
 • KOMUNIKATY, informator TZR NSZZ “Solidarność”, nr 31, 10.1989
 • “Solidarność”- Poznań, 06.10.1989
linia-z-ksiazka
Skip to content