Menu Zamknij

JAK ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM

Czytelnikiem korzystającym z Biblioteki może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

  • zapozna się z regulaminem dla czytelników,
  • okaże dowód osobisty (osoby pełnoletnie),  legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie) , paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu (obcokrajowcy),
  • wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
    (za osoby niepełnoletnie poręcza jedno z rodziców bądź opiekun prawny),
  • odbierze plastikową Kartę Czytelnika. Koszt Karty to 3 zł. Dzieci i młodzież ucząca się są zwolnieni z opłaty.

Karta Czytelnika uprawnia do korzystania ze zbiorów znajdujących się w Wypożyczalni dla Młodzieży i Dorosłych w Pobiedziskach, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, i we wszystkich filiach bibliotecznych w gminie Pobiedziska. W każdej wypożyczalni czytelnik może jednorazowo pożyczyć 5 książek na okres 35 dni.

KARTA ZAPISU

Skip to content