Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla Czytelników i Użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Czytelników i Użytkowników jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21, tel. 61 8177 146.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska możliwy jest pod adresem email: iodo@bppob.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).
  4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Czytelników i Użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę Użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska.
  7. Czytelnik i Użytkownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Czytelnik i Użytkownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  9. Podanie przez Czytelnika i Użytkownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.
  10. Dane Czytelnika i Użytkownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Skip to content