Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bppob.pl.pl oraz httphttp://bip.bppob.pl/

Data publikacji: 21.10.2020

 

Strona internetowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Posiada możliwość doboru trybu wyświetlania strony, ustawienie odpowiedniego kontrastu, widoku, rozmiaru czcionki.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty pliki graficzne i zdjęcia. Umieszczone zostały bez właściwych nazw sugerujących czego dotyczy dany plik. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Serwis http:// http://bip.bppob.pl/ jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019. Posiada możliwość doboru trybu wyświetlania strony, ustawienie odpowiedniego kontrastu, widoku, rozmiaru czcionki. Serwis będzie również sukcesywnie dostosowywany do wytycznych Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Szofińska, adres mailowy: pobiedziska@bppob.pl, telefon 61 8177 146

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składaćż ądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Biblioteka, jako podmiot publiczny powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna lokali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego

  

Dostosowanie wejść do budynków

 • BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA i GMINY POBIEDZISKA: SIEDZIBA GŁÓWNA UL. KOSTRZYŃSKA 21 - 2 wejścia, tylne z podjazdem dla wózków
 • ODDZIAŁ DLA DZIECI UL. WŁ. JAGIEŁŁY 25 - szerokie schody, brak wejścia dla wózków, kontakt alternatywny telefoniczny (bibliotekarz wychodzi do czytelnika 61 8177 210)
 • FILIA BISKUPICE UL. DWORCOWA 3 - schody, brak wejścia dla wózków, kontakt alternatywny telefoniczny (bibliotekarz wychodzi do czytelnika – 61 8155 005)
 • FILIA POBIEDZISKA-LETNISKO UL. GAJOWA 22 - szerokie wejście, brak wejścia dla wózków, kontakt alternatywny telefoniczny (bibliotekarz wychodzi do czytelnika – 61 8153 445 wew. 4 )
 • FILIA POMARZANOWICE, POMARZANOWICE 7 (BUDYNEK PRZEDSZKOLA) - wąskie drzwi, brak wejścia dla wózków, kontakt alternatywny telefoniczny (bibliotekarz wychodzi do czytelnika – 514 205 906);

Dostosowanie korytarzy

 • SIEDZIBA GŁÓWNA UL. KOSTRZYŃSKA 21 - szeroki korytarz
 • ODDZIAŁ DLA DZIECI UL. WŁ. JAGIEŁŁY 25 - szeroki korytarz
 • FILIA BISKUPICE UL. DWORCOWA 3 - brak korytarza
 • FILIA POBIEDZISKA-LETNISKO UL. GAJOWA 22 - szeroki korytarz
 • FILIA POMARZANOWICE, POMARZANOWICE 7 (BUDYNEK PRZEDSZKOLA) - wąski korytarz

Dostosowanie schodów

 • SIEDZIBA GŁÓWNA UL. KOSTRZYŃSKA 21 - schody i podjazd dla wózków z poręczami
 • ODDZIAŁ DLA DZIECI UL. WŁ. JAGIEŁŁY 25 - szerokie schody z poręczami FILIA BISKUPICE UL. DWORCOWA 3 - strome schody z poręczami
 • FILIA POBIEDZISKA-LETNISKO UL. GAJOWA 22 - 4 stopnie, brak poręczy
 • FILIA POMARZANOWICE, POMARZANOWICE 7 (BUDYNEK PRZEDSZKOLA) - 3 stopnie, brak poręczy;

Dostosowanie wind

Brak wind we wszystkich placówkach.

Dostępność pochylni

Brak pochylni we wszystkich placówkach.

Dostępność platform

Brak platform we wszystkich placówkach.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych we wszystkich placówkach.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych we wszystkich placówkach.

Dostosowanie parkingów

 • SIEDZIBA GŁÓWNA UL. KOSTRZYŃSKA 21 - duży parking z miejscem dla niepełnosprawnych od strony Domu Kultury, wjazd z ul. Kostrzyńskiej
 • ODDZIAŁ DLA DZIECI UL. WŁ. JAGIEŁŁY 25 - kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Wł. Jagiełły, miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki (przy UMiG Pobiedziska)
 • FILIA BISKUPICE UL. DWORCOWA 3 - parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych od frontu budynku
 • FILIA POBIEDZISKA-LETNISKO UL. GAJOWA 22 - kilka miejsc parkingowych przed budynkiem szkoły, brak miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • FILIA POMARZANOWICE, POMARZANOWICE 7 (BUDYNEK PRZEDSZKOLA) - kilka miejsc parkingowych na terenie przedszkola.

Prawo wstępu z psem asystującym

We wszystkich placówkach możliwość dostępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Tak, po uprzednim umówieniu (minimalny okres zgłoszenia potrzeby 7 dni roboczych)

Skip to content