Menu Zamknij

Regulamin konkursu fotograficznego

pt. „Zasmakuj w Bibliotece, sleeveface – ubrani w książkę” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Zasmakuj w Bibliotece, sleeveface – ubrani w książkę” jest Biblioteka Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 21 zwana dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii techniką sleeveface.

*Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. To nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki. Czekamy na twórcze i zaskakujące pomysły. Zachęcamy także do twórczego podejścia do zagadnień związanych z fotografią, wykorzystaniem aparatów cyfrowych i smartphonów.

3.Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface.  
4. Konkurs ma zasięg lokalny i jest skierowany do wszystkich czytelników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska oraz wszystkich mieszkańców Gminy Pobiedziska.
5. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.
6. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora BPMiG Pobiedziska.
7. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na facebooku na fanepagu Biblioteki oraz na stronie www. bppob.pl
8. Jury wyłoni zwycięzców – laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe. Fundatorem nagród będzie Organizator.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytelnicy Biblioteki Publicznej MiG Pobiedziska oraz wszyscy mieszkańcy gminy Pobiedziska.
2. Kryterium udziału w konkursie nie stanowi wiek, miejsce zameldowania, wykonywany zawód.
3. Każdy może przysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w formie zdjęcia.
4. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres bppob20@gmail.com
5. Minimalna wielkość zdjęcia to 1600×1200 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg bądź tiff.
6. Nadesłanie zdjęcie jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia.
7. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii.
8. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 maja 2020 r . Ogłoszenie wyników i prezentacja prac nastąpi na fp: Biblioteka w Pobiedziskach oraz na www.bppob.pl

Kontakt do organizatorów:

Barbara Nowak-Słomiany  ; e-mail: bppob20@gmail ; kontakt telefoniczny 786 966 444

Uwaga
Prosimy w poczcie: e-mail,  z przesłanym zdjęciem zamieścić:

  1. Imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii, miejsce zamieszkania (wystarczy miejscowość)
  2. Oświadczenie:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska, im. Ł. Opalińskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  Dane będą wykorzystane jedynie  do organizacji konkursu fotograficznego: pt. „Zasmakuj w Bibliotece, sleeveface – ubrani w książkę”

Autorzy zdjęć, wybranych do zamieszczenia na wystawie, zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na wernisaż wystawy

Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. Prace nie będą odsyłane do przysyłających.
3. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.
4 Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do nieodpłatnego wykorzystywania przez organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji zdjęć na fanpagu, wydrukowania i prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu.
5. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
6. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy bibliotek mailowo pod adresem: pobiedziska@bppob.pl bądź pod numerem telefonu 509 297 296

Skip to content