Menu Zamknij

Konkurs fotograficzny pt. „BALLADY I ROMANSE W OBIEKTYWIE”

Zbliża się NARODOWE CZYTANIE, w tym roku czytamy “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Biblioteka Publiczna pragnie zaprosić wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: „BALLADY I ROMANSE W OBIEKTYWIE”.

Prace konkursowe można przesyłać do 30 września 2022 do północy na adres bppob20@gmail.com.

Organizatorzy przewidują nagrody dla wyróżnionych prac.

Prace przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane  oraz powinny być  opatrzone tytułem nawiązującym do tytułu jakiegoś utworu A. Mickiewicza .

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie TRZY własne zdjęcia w standardowych formatach: kwadrat, 3:2,  4:3, 7:5 lub 10:8.

Nie umieszczamy na pracach imion, nazwisk oraz żadnych innych znaków wodnych. Zdjęcia oraz dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, adres oraz tytuł prac) prosimy przesłać na adres: bppob20@gmail.com.W treści  e-maila prosimy zamieścić:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, krótki opis fotografii, miejsce zamieszkania (wystarczy miejscowość)
  2. oświadczenie treści:
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska, im. Ł. Opalińskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  Dane będą wykorzystane jedynie  do organizacji konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 30. września 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „BALLADY I ROMANSE W OBIEKTYWIE” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każdy.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie TRZY własne zdjęcia w standardowych formatach: kwadrat, 3:2,  4:3 7:5 lub 10:8

3. Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres bppob20@gmail.com

4. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do konkursu.

5. Nadesłanie zdjęcia jest równoważne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia.

6. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców), wiek osoby wykonującej zdjęcie, tytuł fotografii.

7. Na prace czekamy do 30. września 2022.

8. Wyniki konkursu będą ogłoszone po 30. września 2022.

Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Autorzy prac zachowują prawa autorskie.

3. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody do nieodpłatnego wykorzystywania przez organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji zdjęć na fanpagu, wydrukowania i prezentacji na wystawie oraz promocji konkursu.

4. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Skip to content