Menu Zamknij
grywalizacja

Regulamin konkursu Grywalizacja Bibliostacja

 1. Informacje o konkursie.
  1. Co to jest Grywalizacja Bibliostacja? To konkurs on-line dla mieszkańców gminy Pobiedziska, przygotowany w aplikacji internetowej.
  2. Organizatorzy.
   1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska (zwana dalej Biblioteką w Pobiedziskach).
   2. Operatorem grywalizacji jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Sp. z o.o.
   3. Współorganizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach.
  3. Cele konkursu.
   1. Upowszechnianie wiedzy o inwestycji, adaptacji wnętrza dworca PKP Pobiedziska, na siedzibę Biblioteki w Pobiedziskach.
   2. Popularyzacja czytelnictwa w gminie Pobiedziska.
  4. Termin. Konkurs odbywa się od 13 maja do 3 czerwca 2023 r.
  5. Pracownicy Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach nie mogą brać udziału w konkursie.
  6. Nagrody i fundatorzy nagród.
   1. Biblioteka w Pobiedziskach – 1 x tablet multimedialny.
   2. Serwis z audiobookami i e-bookami prowadzony przez Legimi Sp. z o.o, w Poznaniu:
    1. 3 x voucher z kodem dostępowym na 12 m-cy
    2. 3 x voucher z kodem dostępowym na 6 m-cy
    3. 19 x voucher z kodem dostępowym na 3 m-ce
   3. Portal Studia.pl prowadzony przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Sp. z o.o. – 25 x powerbank, 9 x wieczne pióro
  7. Finansowanie konkursu. Konkurs jest finansowany z projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 | Infrastruktura Bibliotek 2021-25.
 1. Zasady rywalizacji.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach uczestników

 1. uczniowie klas III-VIII szkół podstawowych gminy Pobiedziska (z podkategoriami dla każdej z sześciu szkół):
  1. Biskupice
  2. Jerzykowo
  3. Pobiedziska
  4. Pobiedziska Letnisko
  5. Węglewo
  6. Wronczyn
 2. uczniowie szkół średnich zamieszkujący gminę Pobiedziska,
 3. osoby dorosłe (nieuczące się już w szkołach średnich) zamieszkujący gminę Pobiedziska.

Rywalizacja polega na:

 1. zarejestrowaniu się w aplikacji do grywalizacji poprzez formularz na stronie Bibliostacja.pl,
 2. odczytywaniu informacji zamieszczanych w aplikacji do grywalizacji zawierających informacje o inwestycji i działalności biblioteki w Pobiedziskach,
 3. odpowiadaniu na pytania zamieszczane w aplikacji do grywalizacji dotyczące inwestycji i działalności biblioteki w Pobiedziskach,
 4. polecaniu konkursu innym potencjalnym użytkownikom przy pomocy kodu polecenia,
 5. obecności na wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę w Pobiedziskach:
  1. Drzwi Otwarte w dniu 13.05.2023 w budynku dworca PKP Pobiedziska, godz. 16.00-18.00.
  2. Festyn Czytelniczy w dniu 3.06.2023, godz. 14.00-17.00.

Punktacja. Aktywność uczestników konkursu będzie nagradzana punktami w następujący sposób:

 1. odczytywanie informacji – za każdą pigułkę wiedzy:
  1. 2 pkt za przeczytanie wiedzy w dniu jej publikacji
  2. 1 pkt za przeczytanie wiedzy w innym dniu po publikacji
 2. odpowiedzi na pytania – za każde pytanie:
  1. 4 pkt za poprawną odpowiedź
  2. 1 pkt za próbę odpowiedzi (jeśli odpowiedź jest błędna)
 3. polecenia aplikacji
  1. 1 pkt za każdego nowego użytkownika zarejestrowanego przy pomocy kodu (nie więcej niż 10 pkt w sumie),
 4. Obecność na wydarzeniach – weryfikowana w aplikacji poprzez wskazanie prawidłowego kodu podawanego podczas wydarzenia:
  1. 10 pkt za kod z Drzwi Otwartych (13.05.2023),
  2. 10 pkt za kod z Festynu Czytelniczego (3.06.2023).
 1. Wyniki konkursu.
  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu Czytelniczego na Rynku w Pobiedziskach 3.06.2023 o godz. 16.00. 
  2. Nagrody będą przyznawane laureatom – uczestnikom, na podstawie rankingu – liczby zdobytych punktów. Laureatami stają się uczestnicy, którzy zdobędą podczas konkursu największą liczbę punktów w trzech kategoriach konkursowych. W przypadku kiedy dwóch i więcej laureatów zdobędzie taką samą liczbę punktów, o miejscu w rankingu decyduje czas odpowiedzi na pytania (im szybciej udzielona odpowiedź, tym wyższe miejsce).
  3. Warunkiem odbioru nagrody przez laureata, jest obecność podczas Festynu Czytelniczego na Rynku w Pobiedziskach 3.06.2023 między godz. 14.00-17.00. W przypadku nieobecności laureata nagroda przechodzi na kolejną osobę co do miejsca w rankingu.
  4. Laureaci wg. kategorii i przysługujące im nagrody:
   1. uczniowie klas III-VIII szkół podstawowych gminy Pobiedziska:
    1. miejsce I – tablet multimedialny, voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 12-miesięcy, powerbank, wieczne pióro
    2. miejsce II – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 6-miesięcy, powerbank, wieczne pióro
    3. miejsce III – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 3-miesiące, powerbank, wieczne pióro
    4. najlepsze miejsce w danej szkole (dla kolejnych osób w rankingu poza zestawieniem zbiorczym):
     1. Biskupice
     2. Jerzykowo
     3. Pobiedziska
     4. Pobiedziska Letnisko
     5. Węglewo
     6. Wronczyn
  5. uczniowie szkół średnich zamieszkujący gminę Pobiedziska,
   1. miejsce I – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 12-miesięcy, powerbank, wieczne pióro
   2. miejsce II – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 6-miesięcy, powerbank, wieczne pióro
   3. miejsce III – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 3-miesiące, powerbank, wieczne pióro
  6. osoby dorosłe zamieszkujący gminę Pobiedziska.
   1. miejsce I – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 12-miesięcy, powerbank, wieczne pióro
   2. miejsce II – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 6-miesięcy, powerbank, wieczne pióro
   3. miejsce III – voucher z kodem dostępowym do serwisu Legimi na 3-miesiące, powerbank, wieczne pióro
 2. Klauzula uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.
  1. Każdy niepełnoletni laureat przy odbiorze nagród musi być obecny w towarzystwie opiekuna prawnego.
  2. W przypadku nieobecności opiekuna prawnego podczas Festynu Czytelniczego, nagroda będzie do odbioru w siedzibie Biblioteki w Pobiedziskach przez 30 dni. Po tym terminie ważność nagrody wygasa.
  3. Opiekun prawny przy odbiorze vouchera Legimi podpisuje potwierdzenie jego odbioru z następującą klauzulą: “Ja (imię i nazwisko), opiekun prawny (imię i nazwisko) potwierdzam odbiór vouchera z kodem dostępowym do serwisu Legimi. Z uwagi na fakt, że serwis zawiera także treści nieprzeznaczone dla osób niepełnoletnich, zobowiązuję się do sprawowania nadzoru nad dostępem dziecka do audiobooków i e-booków. (podpis)”.
 3. Postanowienia końcowe.
  1. W ciągu 14 dni roboczych po konkursie organizator przygotuje zestawienie uczestników – uczniów szkół podstawowych w gminie Pobiedziska wg deklarowanej podczas rejestracji placówki.
  2. Wszelkie uwagi i roszczenia odnośnie potencjalnych nieprawidłowości w przebiegu konkursu powinny być zgłaszane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych do organizatora – Biblioteki w Pobiedziskach w formie pisemnej. Mogą być składane osobiście w siedzibie organizatora (Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 21) lub przesłane w formie e-mail na adres pobiedziska@bppob.pl.
Skip to content