Menu Zamknij

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĄŻKOMATU I WRZUTNI

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego – BIBLIOSTACJI POBIEDZISKA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z książkomatu, mieszczącego się przy ul. Dworcowej 4 w Pobiedziskach będącego własnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego
 2. Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, którzy:
  posiadają ważną kartę biblioteczną,
  nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki,
  dysponują wolnym miejscem na koncie czytelniczym.
 3. Książkomat i wrzutnia podlegają monitoringowi.
 4. Korzystanie z książkomatu i wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin wprowadza się z dniem 1 września 2023 roku.

§ 2 Zasady korzystania z książkomatu

 1. Do obsługi książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie karty Czytelnika.
 2. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać książki ze zbiorów BIBLIOSTACJI POBIEDZISKA – wypożyczalni dla dorosłych i oddziału dla dzieci.
 3. Zgodnie z par. 5 pkt. 1 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach do Książkomatu można zamówić jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 35 dni 5 książek.
 4. Ze względu na duży format i objętość zamówionych materiałów przez jednego Czytelnika mogą one zostać umieszczone w dwóch skrytkach.

§ 3 Zamawianie zbiorów do książkomatu

 1. Aby skorzystać z książkomatu, należy złożyć zamówienie na konkretne pozycje wysyłając e-mail: zamowienia@pobiedziska.pl lub sms - 512865202, w którym należy podać imię i nazwisko, numer karty czytelnika i tytuł/tytuły książek.
  UWAGA! Jeśli korzystasz z rezerwacji w systemie MAK+ i chcesz odebrać zamówione książki w książkomacie, to należy poinformować o tym bibliotekę (telefonicznie lub mailowo).
 2. Zamówienie obejmuje ww. zbiory, które aktualnie znajdują się na półkach bibliotecznych
 3. Po dostarczeniu zamówionej pozycji do książkomatu do Czytelnika zostanie wysłany e-mail lub sms z informacją, do kiedy wybrana pozycja będzie oczekiwać na odbiór. Termin odbioru z książkomatu to 3 dni.
 4. Pozycje zamówione będą dostarczane do książkomatu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, raz dziennie, maksymalnie do godziny 16.00.
 5. Zamówienie będzie gotowe do odbioru maksymalnie po upływie 1 dnia roboczego od momentu jego dokonania.
 6. W przypadku zapełnienia wszystkich skrytek czas oczekiwania na odbiór zamówienia może się wydłużyć.

§ 4 Odbiór zbiorów z książkomatu

 1. Procedura odbioru zbiorów z książkomatu
  • czekaj na wiadomość z numerem skrytki i kodem dostępu
  • wprowadź kod na wskazanej skrytce
  • po zabraniu książki zamknij skrytkę, WPROWADŹ PONOWNIE KOD I DWUKROTNIE ZATWIERDŹ
  • zwrotu możesz dokonać w Bibliostacji lub do wrzutni
 1. Zamówione zbiory biblioteczne oczekują na Użytkownika zgodnie z terminem (3 dni).
 2. Po upływie terminu odbioru zamówienie jest automatycznie wygaszane.

§ 5 Zasady korzystania z wrzutni

 1. Książki można zwracać do wrzutni znajdującej się przy książkomacie.
 2. Książki z wrzutni wyjmowane są do godz. 14.00 każdego dnia od poniedziałku do piątku.
 3. Książki zwrócone z wykorzystaniem wrzutni po godz. 14.00 będą rozliczane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
 4. Zwroty rejestrowane są na kontach Czytelnika w godzinach pracy Biblioteki.
 5. Jeśli czytelnik zwróci książki w sobotę, niedzielę lub w czasie świąt, to ich rozliczenie nastąpi w pierwszym dniu roboczym.
 6. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza książkami wypożyczonymi w BIBLIOSTACJI POBIEDZISKA
 7. Osoby, które chcą przekazać książki w darze, proszone są o przynoszenie ich do siedziby BIBLIOSTACJI lub Filii bibliotecznych w Biskupicach, Pobiedziskach Letnisku i Pomarzanowicach
 8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych pozycji, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

§ 6 Zwrot zbiorów po terminie

 1. Zgodnie z par. 9 pkt. 1 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach czytelnik jest zobowiązany do zwrotu zbiorów w terminie bez wezwania Biblioteki.
 2. Dokonując zwrotu książek z wykorzystaniem wrzutni, Użytkownik ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu, naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia ich do wrzutni.
 3. Oddanie poprzez wrzutnię książek z opóźnieniem powoduje zatrzymanie naliczania kary. Nie zwalnia to jednak Czytelnika od obowiązku uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
 4. Awaria wrzutni nie zwalnia Czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska

Małgorzata Halber

Pobiedziska, 3 sierpnia 2023 roku

Skip to content