Menu Zamknij

Biblioteka główna i Oddział dla dzieci

Bibliotekarze:

Barbara Nowak-Słomiany - kustosz

Maria Szofińska – starszy bibliotekarz

Katarzyna Bukowska - starszy bibliotekarz

Katarzyna Sadło – młodszy bibliotekarz

Alicja Tomczak-Kowalska - młodszy bibliotekarz

Adres: Dworcowa 4, Pobiedziska

Kontakt:

tel: 616698321 oraz 512865202

Odział dla dzieci tel. 786966444

email: pobiedziska@bppob.pl; zamowienia@bppob.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10.00 – 16.00
Wtorek – 11.00 – 19.00
Środa – 8.00 – 16.00
Czwartek – 11.00 – 19.00
Piątek – 10.00 – 16.00
Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca): 9.00 – 13.00

 

Opis placówki:

Biblioteka Publiczna została powołana 1 listopada 1948 roku na rzecz upowszechniania czytelnictwa w Gminie Pobiedziska.

Nasza siedziba główna wędrowała po uliczkach naszego miasta zmieniając siedzibę co kilkanaście lat. Przez wiele lat nasze miejskie biblioteki – siedziba główna i oddział dla dzieci miały dwie odrębne lokalizacje.

Długo oczekiwana zmiana została zapoczątkowana w 2017 roku, kiedy narodził się pomysł wykorzystania pobiedziskiego, zabytkowego dworca kolejowego na siedzibę naszej Biblioteki.

1 września 2023 roku otworzyliśmy Bibliostację Pobiedziska w której znalazły swe miejsce biblioteka główna oraz oddział dla dzieci.

Powstanie nowej siedziby zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Zadanie „Adaptacja i wyposażenie wnętrza 150-letniego dworca PKP na bibliotekę główną” uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie:  1 006 020,00 złotych.

Zadanie było współfinasowane ze środków budżetu Gminy Pobiedziska w kwocie: 747 674,14 złotych

Bibliostacja Pobiedziska, czyli nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Pobiedziskach została uroczyście otwarta w dn. 1.09. 2023. Wnętrza stacji zostały przekazane do wynajmu przez PKP Nieruchomości w stanie developerskim. Adaptowaliśmy je do najnowocześniejszych standardów bibliotecznych.. Projekt adaptacji powstał w Pracowni Piotra Drojeckiego, który po konsultacjach z mieszkańcami, współpracą Future Labs i pracownią architektoniczną Biedermann – Wide nabrał ostatecznego kształtu. Prace adaptacyjne, instalacyjne, wykończeniowe oraz wyposażenie wnętrz w zaprojektowaną zabudowę biblioteczną, meble, sprzęt IT i multimedia rozpoczęły się w październiku 2022 r.

Bibliostacja Pobiedziska to 425 m2 nowoczesnej, industrialnej przestrzeni w klasycznym XIX-wiecznym budynku dworcowym z czerwonej cegły. Na dwóch poziomach znalazły się wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnia, stanowiska komputerowe z dostępem do drukarki, multimedialna scena z trybuną, strefa wi-fi, przestrzeń dla dzieci z rodzicami, strefa seniora oraz sala warsztatowa i Laboratorium przyszłości ze studiem nagrań. Biblioteka jest wyposażona w windę oraz pętlę indukcyjną dla niedosłyszących. Przed Bibliostacją jest dostępny całodobowo przez 7 dni w tygodniu książkomat.

Ważnym elementem wystroju Biblioteki jest odniesienie się do dziejów Ziemi Pobiedziskiej. Powstały grafiki z wizerunkami osobistości związanych z Pobiedziskami, gabloty z artefaktami.

Bibliostacja jest przestrzenią do kreatywnych działań i inspiracji, spotkań ludzi z książką i kulturą, łączącą pokolenia, a także współczesność z historią. Miejscem wielu początków podróży w dosłownym i symbolicznym znaczeniu.

Skip to content