Menu Zamknij

Bibliostacja Pobiedziska – adaptacja i wyposażenie wnętrza 150-letniego dworca PKP na bibliotekę główną” tak nazwaliśmy projekt, jaki złożyliśmy w konkursie dotacyjnym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura 2021-2025 w lutym 2022 roku.

Pozyskane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości :  1 006 020,00 złotych wraz ze środkami własnymi Gminy Pobiedziska  w kwocie: 747 674,14 pozwoliło na realizację projektu. W wynajętej od PKP części zabytkowego budynku dworca w Pobiedziskach powstała nowa  siedziba głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego.

Dzięki realizacji projektu stworzyliśmy  atrakcyjną i wielofunkcyjną przestrzeń łącząca działalność biblioteczną – udostępnianie zbiorów z działalnością edukacyjną, kulturalną, środowiskową i popularyzacją wiedzy o regionie. Powstało miejsce, które  dzięki ciekawej formie architektonicznej, nowoczesnemu wyposażeniu wnętrza oraz innowacyjnym działaniom z zakresu animacji kultury i promocji czytelnictwa  włącza w swe działania mieszkańców wszystkich pokoleń.

Działania inwestycyjne prowadziliśmy od momentu zakończenia prac projektowych, jakie nadzorowała Gmina Pobiedziska tj. od października 2022 roku do 15 października 2023 roku (daty wskazanej we wniosku aplikacyjnym).

Prace inwestycyjne obejmowały:

– prace wentylacyjne firma KRSTWIK wykonała w terminie, 28 grudnia 2022 nastąpiło odebranie robót.

– prace, które obejmowały  szeroki zakres prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i wykonawczych  wykonała wyłoniona w przetargu publicznym lokalna Firma Lech-Bud Leszek Broński, która swe prace wykonała zgodnie z podpisaną umową.

– wykonawcą dostawy i montażu mebli katalogowych oraz zaprojektowanychbyła firma MABIT KOMUNIKACJA WIZUALNA SP

– dostawę sprzętu IT i multimediów zapewniła  firma AT Computers Systemy Informatyczne S.C.  

W ramach realizowanego projektu zleciliśmy wykonanie ekspertyzy wyposażenia IT, wykonanie identyfikacji wizualnej oraz  instalację sieci wi-fi, telefonii w systemie VoiP, dokonaliśmy zakupów: książkomatu, drobnego wyposażenia, materiałów  do dekoracji wnętrza.

Bibliostacja Pobiedziska otworzyła uroczyście podwoje na oficjalnej uroczystości 1 września 2023. W otwarciu uczestniczyło wielu znakomitych gości. Przemówili m.in. Wanda Zwinogrodzka wiceminister kultury, poseł Jadwiga Emilewicz, pełniąca funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski oraz znany historyk prof. Waldemar Łazuga, a także dwójka pisarzy: Emilia Kiereś i Marcin Mortka. i. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych – burmistrz Ireneusz Antkowiak, radni z przewodniczącym Rady Józefem Czerniawskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych Bibliotek z  i instytucji z Gminy Pobiedziska. Licznie przybyli także nasi czytelnicy i sympatycy pobiedziskiej Biblioteki.

Od 2 września Bibliostacja Pobiedziska działa w stałych godzinach, oferując atrakcyjny blisko 40-tysięczny księgozbiór oraz możliwość uczestnictwa w wielu stałych zajęciach, cyklicznych warsztatach oraz projektach. W siedzibie organizowane są liczne wydarzenia czytelnicze i kulturalne. Działają kluby: Małego Czytelnika – Pucio, Gier Planszowych – Planszoteka, Klub Rękodzieła, Klub Fotograficzny F.oto Ludziska Pobiedziska, Klub „tu Pobiedziska. TV”.

Parafrazując poetę.

„para buch…”

Bibliostacja w ruch… – ufamy, że zapuścimy tu  „biblioteczne” korzenie na długo!

Zapraszamy do naszej Biblioteki, niech Bibliostacja Pobiedziska” zawsze będzie po drodze!

Małgorzata Halber
Dyrektor

Skip to content