Menu Zamknij

Dzień ziemi

Światowy Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Działanie na rzecz ochrony klimatu”. Z ideą obchodzenia na świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell , na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Rok później 21 marca 1970 r. obchodzony był pierwszy Dzień Ziemi. W Polsce obchody zostały zapoczątkowane w 1990 roku i co roku organizowane są w dniu 22 kwietnia. Motywem przewodnim w tym roku jest hasło: „Działanie na rzecz ochrony klimatu”, a działania ekologiczne mają dotyczyć wyzwań związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi. Ze względu na pandemię koronawirusa, większość inicjatyw została przeniesiona do internetu.  Tego dnia na całym świecie organizowane są spotkania, konferencje, wystawy, sympozja poświęcone promowaniu ekologii i uświadamianiu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Mocno podkreślane jest to, że każdy z nas może o nie zadbać.  Może zatem Światowy Dzień Ziemi to dobra okazja, aby zmienić swoje złe przyzwyczajenia i żyć z poszanowaniem natury i jej praw. Wśród największych wyzwań, których nie można ignorować wymienia się : globalne ocieplenie, deficyty wody czy nadmierną produkcję odpadów. W Polsce wydarzenia związane z Dniem Ziemi prowadzi Ministerstwo Klimatu we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ramach obchodów przygotowano warsztaty on-line, które będą udostępnione  na stronie www.dzienziemiwmk.pl

Skip to content