Menu Zamknij

Powstanie w getcie warszawskim

Dzisiaj przypada 77 rocznica powstania w getcie warszawskim. Powstanie rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. „Marzenie mojego życia spełniło się. Żydowska samoobrona w getcie stała się faktem. Żydowski zbrojny opór i odwet urzeczywistniły się. Byłem świadkiem wspaniałej heroicznej walki bojowców żydowskich” – pisał piątego dnia powstania Mordechaj Anielewicz do przebywającego poza walczącym gettem Icchaka Cukiermana, odpowiedzialnego w tych dniach za utrzymywanie kontaktów z polskim podziemiem. Powstanie w getcie było pierwszym w okupowanej Europie miejskim zrywem przeciw Niemcom, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia. W nierównej, trwającej prawie miesiąc walce, słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór oddziałom SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacjom pomocniczym. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu. 8 maja 1943 r. w schronie przy ul. Miłej 18 samobójstwo popełnił przywódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu bojowników. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. To przedsięwzięcie organizowane jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2013 r. Ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 r. dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, który rokrocznie składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania. Muzeum w ramach obchodów przygotowało dzisiaj o godz. 15.30 spacer z pisarką Beatą Chomątowską pt. „Tu było getto”. Bez wychodzenia z domu będzie można dowiedzieć się m.in., gdzie były znaczniki granic getta, czego symbolem jest litera „bet” na pierwszym pomniku Bohaterów Getta, a także poznać historię jednego z owocowych drzew rosnących na warszawskim Muranowie.

https://www.polin.pl/pl/zonkile-2020-online
Skip to content