Menu Zamknij

100. rocznica Cudu nad Wisłą

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej Cudem nad Wisłą, w oknach naszej Biblioteki oraz w witrynach sklepowych na pobiedziskim Rynku i przyległych ulicach zawisły okolicznościowe plakaty oddające cześć bohaterom tych walk, także tym pochodzącym
z Pobiedzisk.

Narodowy zryw poprzedziła wielka akcja propagandowa, w której służbie stanęli artyści. Powstały dziesiątki plakatów, druków ulotnych, w których namawiano do zbiórki złota, pieniędzy na działania wojenne oraz do stawania w szeregi Armii Ochotniczej.

Emocjonalnym hasłom: „Jak na opoce oprze się Państwo Polskie na pożyczce złotej!”, „Nam twierdzą będzie każdy próg”, „Do broni! Ojczyzna was wzywa!” czy cytatowi z Józefa Piłsudskiego: „Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun, co błyska, a gdy trzeba – uderzy” towarzyszyły stosowne grafiki mobilizacyjne. Do najważniejszych ich twórców należeli: Edmund Bartłomiejczyk, Bogdan Nowakowski, Edmund John, Kamil Mackiewicz, Stanisław Sawiczewski, Felicjan Szczęsny Kowarski.

W hołdzie wszystkim Polakom, których wysiłek zatrzymał sowiecką „ordę” przygotowaliśmy wydruki historycznych plakatów. Zapraszamy
do oglądania i refleksji, jak wiele uczyniono wtedy w Polsce dla obrony Europy.

Dziękujemy Państwu Kulewiczom za pomoc w rozwieszeniu plakatów na ulicach Pobiedzisk.

Skip to content