Menu Zamknij

ZBIORY REGIONALNE

W szczególnie dbały sposób gromadzimy literaturę dotyczącą historii naszej gminy i historii Wielkopolski.

Publikacje poświęcone naszemu miastu i gminie:

 • Doll R., 100 lat Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, Poznań, 2006
 • Frankiewicz B., Dzieje Pobiedzisk na przestrzeni wieków, Pobiedziska, 2007
 • Frankiewicz B., Legendy i obrazy z przeszłości Ziemi Pobiedziskiej, Pobiedziska, 2003
 • Frankiewicz B., Rys historyczny szkolnictwa w Pobiedziskach, Pobiedziska ,1994
 • Frankiewicz B., Zarys kościołów katolickich dekanatu pobiedziskiego, Pobiedziska, 2001
 • Frankiewicz B., Z dziejów bibliotek w mieście i gminie Pobiedziska, Pobiedziska,1998
 • Frankiewicz B., Z dziejów Ziemi Pobiedziskiej, Pobiedziska, 1988
 • Górski K., Pobiedziska, Gniezno, Poznań : impresje z dalszej i bliższej przeszłości, Pobiedziska, 2018
 • Historia wysiedleń mieszkańców Pobiedzisk i powiatu Poznań-Wschód do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1940, red. Blumczyńska M., Górski K., Pobiedziska, 2019
 • Krygier K., Pobieda: opowieść o założeniu Pobiedzisk przez Kazimierza Odnowiciela, Pobiedziska, 2007
 • Krygier K., Z dziadkiem przez Pobiedziska, Pobiedziska, 2016
 • Krygier S., Pani Pobiedzisk: dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej w królewskim mieście Pobiedziska, Pobiedziska, 2004
 • Krygier S., Krucjata Wolności: szkic o walce o wolność niezłomnych synów Ziemi Pobiedziskiej w latach 1951-1954, Pobiedziska, 2018
 • Lewartowski J., Pobiedziska i okolice, Poznań, 1979
 • Napierała-Kowalczykowska A., Szukając śladów błogosławionych stóp: ksiądz biskup Michał Kozal w Pobiedziskach, Gniezno, 2008
 • Panowicz T., Pamiętajmy o naszych bohaterach! : powstanie wielkopolskie 1918-1919 - Pobiedziska, Gniezno 2009
 • Podróż do Polskiej Wsi [pod red.] Dawne, 2001
 • Sobański Wł. ks., Węglewo: dawna wieś królewska 1266-1991, Węglewo, 2007
 • Strzyżewski Cz., Frankiewicz B., Połeć G., Wieś Kocanowo, Pobiedziska, 1992
 • Szlak Piastowski: śladami innych narodowości, pod red. J.Nitki, Gniezno, 2004
 • Zarys historii harcerstwa w Pobiedziskach 1918-1997, ZHP Ośrodek Pobiedziska, 1997
 • Zeszyty Pobiedziskie: czasopismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Miłośników Pobiedzisk Nr 1, 2001

Wśród naszych cennych egzemplarzy znajduje się między innymi:

 • Katechizm rzymsko-katolicki, Poznań, 1901
 • Kostrzewski J., Kultura prapolska, Poznań, 1949
 • Mickiewicz A., Liryki, Warszawa, 1909

Dokumenty życia społecznego

Do zadań Biblioteki należy również gromadzenie dokumentów życia społecznego. Zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o przekazywanie do bibliotek różnych materiałów o charakterze informacyjnym, propagandowym, reklamowym.

Do takich materiałów szczególnych należą: pocztówki, fotografie, świadectwa szkolne, zeszyty, dyplomy, medale, dokumenty z czasów przedwojennych, z okresu wojny, z okresu stanu wojennego.

Dokumenty tego typu w domach często nie mają racji bytu, gromadzone zaś w bibliotekach, świadczyć będą o historii naszej "małej ojczyzny".

Skip to content